top of page

Integritetspolicy

Vi tar dataskydd och din integritet på stort allvar. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, bearbetar och använder din personliga information i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Datainsamling:

Vi samlar in personuppgifter när du använder vår webbplats, fyller i ett formulär eller kontaktar oss via e-post. Dessa personuppgifter kan inkludera ditt namn, e-postadress, telefonnummer, adress och andra detaljer som är relevanta för de tjänster vi tillhandahåller.

När du besöker vår webbplats kan vi också automatiskt samla in viss information om din enhet, såsom din IP-adress, webbläsartyp och operativsystem. Vi kan använda cookies och liknande tekniker för att samla in denna information, vilket hjälper oss att förbättra vår webbplats och ge en bättre användarupplevelse.

Vi samlar in personuppgifter i enlighet med GDPR, vilket innebär att vi endast samlar in data som är nödvändig för ändamålen för vilka den behandlas. Vi ser också till att vi har en rättslig grund för att behandla dina data, såsom ditt samtycke eller de legitima intressen som vår verksamhet har.

Dessutom tillhandahåller vi dig tydlig och transparent information om hur vi samlar in och behandlar dina data, liksom dina rättigheter som en registrerad person. Detta inkluderar din rätt att få tillgång till, rätta eller ta bort dina personuppgifter, liksom din rätt att invända mot behandlingen av dina data eller att begära att vi begränsar dess behandling.

Datahantering:

När vi har samlat in dina personuppgifter bearbetar vi dem för att tillhandahålla dig våra tjänster, kommunicera med dig och förbättra vår webbplats. Detta kan inkludera:

 • Att tillhandahålla dig de produkter eller tjänster du har begärt

 • Att svara på dina förfrågningar eller begäran om information

 • Att skicka dig marknadsföringsmaterial som du har samtyckt till att ta emot

 • Att genomföra forskning och analys för att förbättra våra produkter och tjänster

 • Att skydda vår webbplats och användare mot bedrägerier eller andra säkerhetshot
   

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR, vilket innebär att vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa säkerheten för dina personuppgifter. Vi ser också till att vi endast samlar in och behandlar personuppgifter som är nödvändiga för de ändamål för vilka de behandlas.

Dessutom delar vi endast dina personuppgifter med betrodda tredjepartsleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster. Dessa tjänsteleverantörer är bundna av sekretess- och dataskyddsavtal och är endast auktoriserade att behandla dina personuppgifter för de specifika ändamål för vilka de delas.

Dataskydd

När vi samlar in dina personuppgifter behandlar vi dem för att kunna erbjuda dig våra tjänster, kommunicera med dig och förbättra vår webbplats. Detta kan inkludera:
 

 • Att ge dig de produkter eller tjänster du har begärt

 • Att svara på dina förfrågningar eller önskemål om information

 • Att skicka dig marknadsföringsmaterial som du har samtyckt till att ta emot

 • Att genomföra forskning och analys för att förbättra våra produkter och tjänster

 • Att skydda vår webbplats och användare mot bedrägeri eller andra säkerhetshot
   

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR, vilket innebär att vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa säkerheten för dina personuppgifter. Vi ser också till att vi endast samlar in och behandlar personuppgifter som är nödvändiga för ändamålen med behandlingen.
 

Dessutom delar vi endast dina personuppgifter med betrodda tredjepartsleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster. Dessa tjänsteleverantörer är bundna av konfidentialitets- och dataskyddsavtal och är endast behöriga att behandla dina personuppgifter för de specifika ändamål för vilka de delas.

 

Datadelning
 

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa säkerheten för dina personuppgifter, inklusive åtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstörelse av dina personuppgifter.

Vi använder branschstandard-säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, såsom kryptering, brandväggar och säkra servrar. Vi begränsar också åtkomsten till dina personuppgifter till endast de anställda, entreprenörer och serviceleverantörer som behöver åtkomst till dina data för att utföra sina uppgifter.

Vi granskar regelbundet våra säkerhetsåtgärder och uppdaterar dem vid behov för att säkerställa att dina personuppgifter fortsätter att skyddas. Vi har också policys och procedurer på plats för att säkerställa att eventuella brott mot personuppgifter snabbt identifieras, utreds och rapporteras i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och föreskrifter.

Dina rättigheter

Detta avser dina rättigheter som registrerad användare enligt GDPR. Dessa rättigheter inkluderar:

 

 • Rätten att få tillgång till din personliga data: Du har rätt att veta vilken personlig data vi har om dig och hur vi behandlar den.

 • Rätten att rätta din personliga data: Du har rätt att få felaktig personlig data rättad eller kompletterad om den är ofullständig.

 • Rätten att radera din personliga data: Du har rätt att få din personliga data raderad i vissa situationer, till exempel när den inte längre är nödvändig för de ändamål för vilka den samlades in.

 • Rätten att begränsa behandlingen av din personliga data: Du har rätt att begränsa behandlingen av din personliga data i vissa situationer, till exempel när du bestrider dataens korrekthet.

 • Rätten till dataportabilitet: Du har rätt att få din personliga data i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format och att överföra den datan till en annan personuppgiftsansvarig.

 • Rätten att invända mot behandlingen av din personliga data: Du har rätt att invända mot behandlingen av din personliga data i vissa situationer, till exempel när behandlingen baseras på våra berättigade intressen.

 • Rätten att inte vara föremål för automatiserat beslutsfattande: Du har rätt att inte vara föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatiserad behandling, inklusive profilering, som har rättsliga följder för dig eller påverkar dig på ett liknande betydande sätt.
   

Om du önskar utöva någon av dessa rättigheter, kan du när som helst kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen som finns på vår webbplats. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med GDPR, och vi kommer inte att ta ut några avgifter för att utöva dina rättigheter som en registrerad användare.

Cookies
 

En cookie är en liten textfil som sparas på din enhet när du besöker en webbplats. Cookies hjälper webbplatser att komma ihåg dina inställningar och aktiviteter, såsom dina inloggningsuppgifter, språkpreferenser och andra inställningar. Cookies hjälper också webbplatsägare att analysera hur besökare använder deras webbplats och att erbjuda riktad reklam.
 

Vi använder cookies och liknande teknologier på vår webbplats för att förbättra din webbläsarupplevelse, för att komma ihåg dina inställningar och preferenser och för att analysera hur besökare använder vår webbplats. Vi använder både sessionscookies, som löper ut när du stänger din webbläsare, och permanenta cookies, som förblir på din enhet tills de löper ut eller raderas.
 

Vi använder också tredjepartscookies, som sätts av tredjepartsleverantörer, såsom Google Analytics, för att hjälpa oss att analysera hur besökare använder vår webbplats och för att tillhandahålla riktad reklam. Dessa tredjepartsleverantörer kan också använda andra spårningstekniker, såsom web beacons och pixel tags, för att samla in information om ditt surfande beteende.
 

Du kan kontrollera användningen av cookies och liknande teknologier på vår webbplats genom att justera dina webbläsarinställningar. De flesta webbläsare tillåter dig att radera eller blockera cookies och att ställa in inställningar för hur cookies lagras och används. Observera dock att om du väljer att inaktivera cookies kan vissa funktioner på vår webbplats kanske inte fungera korrekt


Ändringar av denna policy
 

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra denna integritetspolicy när som helst. Om vi gör ändringar som väsentligt påverkar dina rättigheter eller vår behandling av din personliga information kommer vi att meddela dig genom e-post (om möjligt) eller genom en meddelande på vår webbplats innan ändringarna träder i kraft.
 

Denna integritetspolicy har senast uppdaterats den [datum]. Vi uppmanar dig att regelbundet granska denna integritetspolicy för att hålla dig informerad om hur vi skyddar din personliga information.
 

Kontakta oss
 

Vi tar dataskydd på stort allvar och har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, röjande, ändring eller förstörelse. Dessa åtgärder inkluderar:
 

 • Kryptering: Vi använder krypteringsteknologier för att säkra dina personuppgifter när de är i transit och i vila.

 • Åtkomstkontroller: Vi begränsar åtkomsten till dina personuppgifter till behöriga personer som behöver känna till informationen för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

 • Säkerhetsövervakning: Vi övervakar våra system för säkerhetsintrång och sårbarheter, och vi utreder omedelbart misstänkt aktivitet.

 • Datasekretesskopiering: Vi gör regelbundet säkerhetskopior av våra data för att säkerställa att vi kan återhämta oss från eventuella systemfel eller datamissöden.

 • Utbildning och medvetenhet: Vi tillhandahåller regelbunden utbildning och medvetenhetsprogram till vår personal för att säkerställa att de förstår vikten av dataskydd och hur man skyddar personuppgifter.

 

Vi granskar också regelbundet och uppdaterar våra dataskyddspolicyer och procedurer för att säkerställa att de är effektiva och aktuella.

Om du har några frågor eller bekymmer om vårt dataskydd kan du kontakta oss när som helst med hjälp av kontaktuppgifterna på vår webbplats.

bottom of page