top of page
Vågig abstrakt bakgrund

Framtidens nätverk sträcker sig till molnen

Vi tillhandahåller en rad tjänster som är utformade för att hjälpa organisationer att optimera sin nätverksinfrastruktur, öka prestanda och förbättra säkerheten inom både infrastruktur och molnprojekt. ​

Tjänster

Vi älskar säkerhet och när det kommer till nätverk så har vi gjort det mesta!

Abstrakta linjer

1

Design & Akitektur

Våra seniora specialister har mångårig erfarenhet inom nät-, säkerhet och lösningsarkitektur från både privat och statlig sektor.

2

Migrering & Uppdatering

Våra specialister har mångårig erfarenhet av:

 

  • Nätverkssäkerhet

  • Optimering &  integration  

  • Lastbalansering

  • Incidenthantering

3

Support & Underhåll

Vi är vana av hjälpa våra kunder som operativt ansvariga, med drift och underhåll samt stötta upp som supportpersonal.

4

Utbildning & Rådgivning

Våra konsulter är vana att utbilda både befintlig personal och externa resurser inom de produkter vi arbetar med. Vi har rådgivit några av Sveriges mest säkerhetsutsatta organisationer inför kritiska upphandlingar.

Kundprojekt

Här nedan kan du läsa mer om några av alla de kundprojekt vi genomfört

Migrering & Uppdatering
Design & Arkitektur

Design &
Akitektur

"VMware optimering: Från hälsocheck till förbättrad prestanda"
Myndighet

Vi genomförde en omfattande hälsocheck av kundens VMware-miljö, som bestod av cirka 1500 virtuella maskiner. Vårt mål var att validera kundens miljö mot VMware best practice design och säkerställa optimal prestanda och säkerhet.

 

Vi inledde processen genom att exportera kundens konfiguration och genomförde en noggrann analys. Resultatet sammanställdes i en utförlig nulägesrapport, som sedan låg till grund för framtagande av en åtgärdslista med förslag prioriterade enligt VMwares validerade designprinciper.

Efter att ha presenterat och diskuterat denna lista med kunden, genomförde vi överenskomna åtgärder och konfigurationsförändringar. Detta innefattade att anpassa miljön enligt bästa praxis för att maximera effektiviteten och minska eventuella säkerhetsrisker, öka prestanda och tillförlitlighet i kundens virtualiserade infrastruktur.

Anders Andersson
Områdeschef

"Resultatet av Secure247s insats var en välanpassad VMware-miljö som inte bara överensstämde med best practice design utan även mötte våra specifika krav och förväntningar. 

Image by Sigmund

Migrering &
Uppdatering

Brandväggsuppgradering och hårdvaruutbyte i stor säkerhetsklassad miljö
Försäkringsbolag

Vi uppgraderade och bytte ut brandväggshårdvara i ett komplext migreringsprojekt på grund av en miljö med hög säkerhetsklassning. Genom noggrann dialog med leverantörer och återförsäljare skapade vi konkurrenskraftiga offertunderlag av olika hårdvara samt lösningar som kunde möta kundens höga kravspecifikation.
 

Vi utarbetade därefter en detaljerad implementeringsplan för hårdvara och uppgradering av mjukvaruversion, inklusive en rollbackplan med specificerad tidsplanering. Vi delade upp uppgraderingarna och utbytet av hårdvara på flera tillfällen för att säkerställa en smidig genomförande utan störningar i den dagliga driften. Resultatet var en minimal påverkan på verksamheten. Projektet genomfördes sömlöst enligt tidplanen och inom den ursprungliga budgeten. Slutligen ledde vårt arbete till förbättrad säkerhet med högre tillgänglighet för kunden.

Emma Eliasson
Affärschef

"Efter arbetet med Secure247 har jag bara positivt att säga, deras konsulter besitter en hög kompetens och har agerat professionellt under hela processen."

Computer Software Guidance
Support & Underhåll

Support & 
Underhåll

Underhåll
Säkerhetsklassad myndighet

Vi förändrade regelverk så att de avspeglar trafikflöden från till exempel klientsegment och datacentersegment. Det här ökade säkerheten och underlättade administrationen av brandväggar.

 

Vi delade upp segmenten genom zonindelning som avspeglade nätverkets flöden. Genom denna segementering hittades även flera flöden som hade förbisetts tidigare.

 

Uppdraget ledde till förbättrad säkerhet och enklare överblick över hur säkerhet appliceras på, inom och mellan de olika zonsegmenten i nätverket. Vi införde även Zero Trust Access för användare inom och mellan olika segment.

Image by Glenn Carstens-Peters
Utbildning & Rådgivning

Utbildning & Rådgivning

Rådgivning
Säkerhetsklassad myndighet

Vi stöttade en säkerhetsklassad organisation i upphandlingen av deras nya nät- och säkerhetslösningar.

Christian J.
Sektionsschef

”Niklas har stöttat oss vid flera av våra kritiska upphandlingar. Hans kompetens med både bredd och spets för strategi och teknik inom hela nät- och säkerhetsområdet har varit en värdefull tillgång för att vi ska tillhandahålla korrekt, tydligt och rättvist upphandlingsunderlag. Vi uppskattar också Niklas som person för hans trevliga och positiva bemötande"

Image by Annie Spratt
Teknisk migrering

Projekt

Teknisk migrering
Region Stockholm

Mellan 2021-2024 stöttade vi region Stockholm med migrering av servrar mellan två datahallar. 

Niklas Jonason
Projektledare

 

”Ulf var en viktig och uppskattad projektdeltagare som bidrog med sina kunskaper om VMware. Med sin positiva personlighet mötte han varje utmaning med lugn och optimism. Han är kunnig, ser lösningar och deltar aktivt i samtal med andra projektdeltagare. Jag hoppas få samarbeta med Ulf igen och kan varmt rekommendera honom vidare till nya uppdragsledare.” 

Image by Ian Battaglia
bottom of page